Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις του Κέντρου Πολιτισμού και Τέχνης «Η Κίρρα», 22 – 23 Δεκεμβρίου 2022