Εθελοντική Αιμοδοσία στην Ιτέα, 18 και 21 Δεκεμβρίου 2022