Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας στο Κέντρο Υγείας Ιτέας, 15 Ιουλίου 2023, 10.00 – 14.00

Κάθε δεύτερο Σάββατο