ΚΤΕΛ: Κατάργηση Ναύπακτος – Ιτέα – Άμφισσα (5.30) και μόνο κάθε Δευτέρα και Παρασκευή Ιτέα – Ναύπακτος (21.00), από 20 Σεπτεμβρίου 2021

Από 20 Σεπτεμβρίου 2021 δεν θα πραγματοποιείται το δρομολόγιο ώρα 05.30′ Ναύπακτος – Ιτέα – Άμφισσα.

Επίσης, το δρομολόγιο ώρα 21.00′ Ιτέα – Ναύπακτος θα πραγματοποιείται μόνο κάθε Δευτέρα και Παρασκευή.