Εθελοντικός καθαρισμός της Παραλίας «Βραχάκια» (Κίρρα), στις 28 Μαΐου 2023, 10.30