Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας: «Απολογισμός πεπραγμένων τριετίας 2020 – 2022 και μελλοντικός σχεδιασμός», στις 8 Μαΐου 2023, 19.00, στο Κυριακοπούλειο – Ηλιιοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας